A kedvezményezett neve: Borjád Község Önkormányzata

A projekt címe: Borjád Község zöldövezeti fejlesztése „okos-megoldások” alkalmazásával

A szerződött támogatás összege: 39 988 622 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt várható befejezési dátuma: 2023.05.31.

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00012

A projekt tartalmának bemutatása:

Az utóbbi években Borjád Községben számos infrastrukturális fejlesztés valósult meg, mely pozitív irányban változtatta a településfejlődési pályáját mely következtében lehetőség adódott ennek a kistelepülésnek is, egy élhető falu kialakítására. A fejlesztések során új lehetőségek adódtak az utcai arculat és a településképtekintetében. Jelen fejlesztési elképzelés tervei alapján, a település központjában lévő ligetes park átalakítása történik meg. A fejlesztés kidolgozása során figyelembevételre kerültek a korábbi a terepviszonyok ill. a jelenlegi fák adta lehetőségek, ezeket kiaknázva, egy funkcionálisan használható közösségi tér kialakítása a cél, melyet akár a fiatalok, akár az idősek használni tudnak. A fejlesztés célja, hogy frekventált helyen létrejöjjön egy pihenőpark, mely jelenleg nem található meg a településen, de igény jelentkezett rá a lakosság részéről. A leendő park mellett jelenleg meglévő játszóteret is szívesebben használnák a gyermekes családok, ha a környezete lehetőséget adna hosszabb idő eltöltésére mind a szülők, mind a gyermekek részére. Mindemellett cél volt a helyi fiatalságot egy helyre invitálni, ahol nyugodtan eltölthetik szabad idejüket. A park az idősebb korosztálynak is lehetőséget adna a szabadban eltölthető társas találkozásoknak.

A fejlesztés során a jelenlegi árkot szeretnénk megtartani, ezért a koncepció kialakításakor szerves részét képezi a projektnek, hogy ne csak a területfelosztó jellege legyen. A patak rendbetétele során egy kavicsos patakmeder kerülne kialakításra, melyet különböző méretű kövekkel kirakva valósítanánk meg, valamint évelő díszsás éstóparti füzény ültetésével szivárogtatóként használnánk az ott lévő házak csapadékvízének elvezetéséhez és helyben tartásához. A látványosan beépített átívelő fahíddal a belső területen egyszerű pihenőpadokkal acél támaszkodókkal felépített térkövezett parkot alakítanánk ki. A fák alatt egy tökéletes település központi park alakulna ki, ezért ide tervezzük a napelemes okospad elhelyezését is. A munkálatok során az ott lakók védelmében, valamint a terület adta lehetőségek miatt cornus (som) fajtát telepítenénk, mely a parkot az ingatlanoktól választaná el, emellett évelő és egynyári virágágyat is létrehoznánk. A területen van egy nem használt kút, mely jelenleg lezárva áll, de egy Norton kútfejjel imitáljuk a kút létezését, mint látványelem. A VH emlékmű kerítésének homokszórás utáni újra festéssel szép emlék helyet alakítanánk ki. A területet a munkálatok befejeztével mintegy újra gyepesítenénk.

A pályázat részeként valósulna meg a település főutcáján elszórtan elhelyezett pihenőpadok letelepítése. A padok a helyi idősek mindennapos sétáját, hosszabb távú mozgását segítenék elő, mivel a padok megadják a lehetőséget számukra a nagyobb távolságok megtétele során az időnközönkénti pihenés lehetőségét. A fejlesztés során komfortosabbá válna a település az idősek vagy mozgásukban korlátozottak számára a településen belüli gyalogos közlekedés. Mind a park kialakítása, mind a köztéri padok elhelyezésével szeretnénk a helyi közösségi kohéziót erősíteni, a társaskapcsolatok felelevenítésének lehetőségét megadni. A közösségi tér azt a célt szolgálná a jövőben, hogy a település lakossága minél többet találkozzon egymással, ismét kialakuljon az a falusi kép, mely szerint nemcsak egymás mellett élnek a helyi lakosok, hanem egymással és egymásért. A lakosok közötti folyamatos kommunikáció segíti a társas kapcsolatok kiszélesedését, mellyel a településen élőkösszetartása, toleranciája nő, ezzel a komfortérzet is pozitív irányba változik. A pályázat részeként kiépítésre kerül a közterületi wifihálózat is a település teljes területén, mely eredményeként a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a településen belüli esélyegyenlőség nő.

Fentiek tekintetében, a fejlesztés környezeti és ebből következően társadalmi hatása vitathatatlan.