Borjádi Sportegyesület - Sportfejlesztési program meghosszabbítása

Közzététel dátuma: Dec 15, 2019 6:41:22 PM

A BORJÁDI SPORTEGYESÜLET kérelmező (székhelye: 7756 Borjád, Deák Ferenc utca 30. , adószáma: 19941307-1-02, képviselője: Markovics Milán) (a továbbiakban: Kérelmező) 2018.09.18. napján jóváhagyott 2018/19-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztések meghosszabbítását a Kormányrendelet 14. §-ának (6) bekezdése alapján jogcímenként az alábbi

összegekben jóváhagyták.

A pénzügyileg nem teljesült, támogatási igazolással le nem fedett támogatás vonatkozásában:

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott nem ingatlan)

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott ingatlan)

A határozat a kérelem, dokumentáció letölthető itt: