Tájékoztató szerződés teljesüléséről a 2011. évi CVIII. Törvény 31.§. (1) bekezdésének f) pontja alapján

Közzététel dátuma: Nov 15, 2013 11:21:49 AM

2. Szerződő felek megnevezése:

Ajánlatkérő: Borjád Község Önkormányzata

Nyertes ajánlattevő: Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Kft.

3. Nyilatkozat a teljesítés

szerződésszerűségéről: A teljesítés szerződésszerű volt.

4. A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által

elismert időpontja: 2013. március 28.

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013. május 13.

6. A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: Nettó: 51.200.000,- Ft

hirdetményre: DDOP-5.1.5/B-11-2011-0027 „Borjád község vízrendezése”

1. Hivatkozás a közbeszerzési eljárás megindító

Tájékoztató szerződés teljesüléséről a 2011. évi CVIII. Törvény 31.§. (1)

bekezdésének f) pontja alapján