Tájékoztató a Bóly térségi ingatlanok szennyvízbekötéseinek üzemeltetésbe vételéről

Közzététel dátuma: Jun 25, 2020 8:20:45 AM

Felhasználói tájékoztató

Bóly térségi ingatlanok szennyvízbekötéseinek üzemeltetésbe vételéről

Örömmel tájékoztatjuk, hogy elkészült a Bóly térségi szennyvízhálózat műszaki kivitelezése. A rendszer műszaki átadás-átvétele előreláthatólag 2020 júniusában befejeződik. A szennyvíztársulati tagok ingatlanjainak hálózatra kötése is ekkor kezdődhet meg az alábbi feltételek mellett: Azon ingatlanok esetében, ahol a szennyvízelvezető törzshálózat kiépítése során megépültek a bekötővezetékek (ún. beállások), és a közműszolgáltatást lakossági felhasználó veszi igénybe, elégséges a https://www.vizcenter.hu/drv/nyomtatvanyok linken vagy a DRV Zrt. ügyfélszolgálatánál elérhető „Megrendelő ivóvíz, csatornabekötés létesítésére” nevű formanyomtatványt kitölteni, és a helyi önkormányzat hozzájárulásával ellátva az ügyfélszolgálatra leadni. Ekkor lehet a bekötés átvételi időpontjáról egyeztetni, az alábbi helyen és időpontban:

7754 Bóly, Hősök tere 12., hétfőn, illetve szerdán 8:00-12:00-ig.

A rákötések ösztönzése érdekében a Társaság kedvezményes szakfelügyeleti díjat biztosít azon felhasználók részére, akik rákötési szándékukat a megrendelő formanyomtatványon 2020. november 30-ig jelzik a DRV Zrt. felé, és az összeget befizetik. A kedvezményes szakfelügyeleti díj összege: 1.000 Ft + áfa. A kedvezményes időszak letelte után a rákötés a mindenkor hatályos árnyilvántartás alapján történik, amelynek díja jelenleg 14.610 Ft + áfa.

Kérjük, a csekken az ivóvíz-szolgáltatásra szerződött felhasználó 10 jegyű partnerazonosítóját, és a bekötés címét szíveskedjenek feltüntetni. A házi szennyvízhálózat kiépítését javasolt szakvállalattal elvégeztetni, de bárki elvégezheti az előírások betartása mellett (58/2013. (II. 27.) kormányrendelet 34. pontja a közműves szennyvízelvezetés szabályairól). A házi vezetékhálózatot KA- vagy KG-PVC-anyagú tokos csővezetékkel és idomokkal lehet kiépíteni. A rendszernek vízzárónak kell lennie. Javasolt a vízszintes, ill. a függőleges 90 °-os iránytörések kerülése, helyette a 2x45 °-os idommal történő irányváltás javasolt. A belső rendszer tisztíthatósága érdekében javasolt tisztítóidomok beépítése is. A csapadékvízrendszert TILOS rákötni a szennyvízrendszerre!

A teljes tájékoztató letölthető csatolt fájlba, lent.