VP6-19.2.1.-102-6-17 - Ifjúsági klub működési feltételeinek megteremtse, klubhelység kialakítása

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban (a továbbiakban: Okirat) foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági

Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Csatolt dokumentumok: