2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Közzététel dátuma: Oct 07, 2020 8:39:1 AM

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő

benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és

Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri

pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázatok részletes kiírásai, valamint kötelező mellékletét képező

vagyonnyilatkozat és jövedelemnyilatkozat nyomtatványokról a Bólyi Közös

Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben hétfő, szerda és pénteki

napokon Szabóné Nagy Alexandra Petra ad felvilágosítást (69/869-424).

A pályázati kiírás megtekinthető a hivatal hirdetőtábláján.

Borjád, 2020. október 5.

Borjád Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummalegyüttműködve ezennel kiírja 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó

fiatalok, továbbá felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és

a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi

hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk

fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, valamint

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.