Egyesületeink‎ > ‎

Sportfejlesztési program - tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Gábor Kurucz, 2021. máj. 17. 4:24
Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása.
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) BORJÁDI SPORTEGYESÜLET kérelmező (székhelye: 7756 Borjád Deák Ferenc utca 30. , adószáma: 19941307-1-02, képviselője: Markovics Milán) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Stv. 51. § (2) bekezdésének m) pontja, valamint a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, illetve a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben jóváhagyom.
Ċ
Gábor Kurucz,
2021. máj. 17. 4:24
Comments