Egyesületeink


Sportfejlesztési program - tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Gábor Kurucz, 2021. máj. 17. 4:24

Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása.
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) BORJÁDI SPORTEGYESÜLET kérelmező (székhelye: 7756 Borjád Deák Ferenc utca 30. , adószáma: 19941307-1-02, képviselője: Markovics Milán) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Stv. 51. § (2) bekezdésének m) pontja, valamint a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, illetve a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben jóváhagyom.

Borjádi Sportegyesület - sportfejlesztési program, Magyar Labdarúgó Szövetség

Gábor Kurucz, 2020. ápr. 27. 2:48   [ 2020. ápr. 27. 2:51 frissítve ]

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) BORJÁDI SPORTEGYESÜLET kérelmező (székhelye: 7756 Borjád Deák Ferenc utca 30. , adószáma: 19941307-1-02, képviselője: Markovics Milán) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Stv. 51. § (2) bekezdésének m) pontja, valamint a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, illetve a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben jóváhagyom:

Borjádi Sportegyesület - Sportfejlesztési program meghosszabbítása

Gábor Kurucz, 2019. dec. 15. 10:41

A BORJÁDI SPORTEGYESÜLET kérelmező (székhelye: 7756 Borjád, Deák Ferenc utca 30. , adószáma: 19941307-1-02, képviselője: Markovics Milán) (a továbbiakban: Kérelmező) 2018.09.18. napján jóváhagyott 2018/19-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztések meghosszabbítását a Kormányrendelet 14. §-ának (6) bekezdése alapján jogcímenként az alábbi
összegekben jóváhagyták. 
pénzügyileg nem teljesült, támogatási igazolással le nem fedett támogatás vonatkozásában:
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott nem ingatlan)
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott ingatlan)

A határozat a kérelem, dokumentáció letölthető itt:

Borjádi Sportegyesület - sportfejlesztési program

Gábor Kurucz, 2017. dec. 18. 2:51

A Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyta a sportfejlesztési programra irányuló kérelmünket. 

"A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő határozatot."
A határozat és a kérelem letölthető itt:

A Borjádi Német Nemzetiségi Tánccsoport

Gábor Kurucz, 2012. okt. 24. 4:47

A Borjádi Német Nemzetiségi Tánccsoport 2008 januárjában alakult. Először azzal a céllal jöttek össze a tagok, hogy a borjádi svábbálon egy tánccal lépjenek fel. Akkora sikerük volt és annyira megszerették ezeket a heti másfél két órás próbákat, hogy azóta rendszeres táncpróbák vannak. Együtt táncol férj-feleség, testvérpár, unokatestvérek, de van ahol egy egész család is. Már 15 tánc szerepel a repertoárjukban. Sok fellépésen vannak túl az elmúlt években. Számos környező faluba kaptak meghívást, Harkányba visszatérő fellépők. 2010 óta már gyermek tánccsoport is működik a faluban. 2011 óta a tánccsoportot saját zenekara kíséri a fellépések alkalmával.

A tánccsoport vezetője: Kurucz Lászlóné
A tánccsoport szakmai vezetője: Keller Anett


1-5 of 5