Egyesületeink


Borjádi Sportegyesület - sportfejlesztési program

Gábor Kurucz, 2017. dec. 18. 2:51

A Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyta a sportfejlesztési programra irányuló kérelmünket. 

"A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő határozatot."
A határozat és a kérelem letölthető itt:

A Borjádi Német Nemzetiségi Tánccsoport

Gábor Kurucz, 2012. okt. 24. 4:47

A Borjádi Német Nemzetiségi Tánccsoport 2008 januárjában alakult. Először azzal a céllal jöttek össze a tagok, hogy a borjádi svábbálon egy tánccal lépjenek fel. Akkora sikerük volt és annyira megszerették ezeket a heti másfél két órás próbákat, hogy azóta rendszeres táncpróbák vannak. Együtt táncol férj-feleség, testvérpár, unokatestvérek, de van ahol egy egész család is. Már 15 tánc szerepel a repertoárjukban. Sok fellépésen vannak túl az elmúlt években. Számos környező faluba kaptak meghívást, Harkányba visszatérő fellépők. 2010 óta már gyermek tánccsoport is működik a faluban. 2011 óta a tánccsoportot saját zenekara kíséri a fellépések alkalmával.

A tánccsoport vezetője: Kurucz Lászlóné
A tánccsoport szakmai vezetője: Keller Anett


1-2 of 2