Fotóalbum

2011.05.23. Borjádi hangulat


Nem nevezhető kiemelkedőnek, különlegesnek, egyedinek, mégis szerethető "hangulatos" település. Zsúfolt  időszámításunk előtti történelme, a karasica völgye, a völgy keleti oldalán való fekvése és vadgazdagsága mindig lakottá tette-e területet.      
Épületeink

Településünk a viharos múlt, az "átmenő" nemzetiségek és elhelyezkedése végett alig-alig rendelkezik épített történelemmel. A vízimalom épületét szerencsés módon az elmúlt években kezdték helyreállítani. 
Történelmünk nyomai

A Karasica és a Vasas-Belvárdi-vízfolyás összefolyási területén található objektum mintegy 5 méter magasan, szigetszerűen emelkedik ki az ártérből. E domb már régen felkeltette a kutatók és a helybéliek figyelmét. Környezetében elszórtan több régészeti lelőhely is található. Tőle D-re fontos út vezet át az ártéren, amely már a  rómaiak óta 
létezett. A régész munkatársak úgy gondolták, hogy egy ilyen izoláltan elhelyezkedő, relatíve kis mérető domb antropogén eredetű - legalábbis ember által átformált -  lehet. A felmerült kérdések megválaszolására 
geoarcheológiai, többségében morfológiai és talajtani kutatási módszereket alkalmaztunk a későbbi régészeti feltárások megalapozása céljából. 

Borjádon 2010 novemberén került sor egy kisebb leletmentő ásatásra, mely során egy, a megyében  eddig ismeretlen szerkezetű késő neolitikus (Kr.e. 4500 körüli), feltehetıen fejedelmi sírt sikerült feltárnunk. A lelőhely mindeddig ismeretlen volt. A sírban az edénymellékletek (14 darab) mellett az adott korszakban ritkaságnak számító rézgyöngyökből álló nyakláncot is találtunk. A leletek jelenleg restaurálás alatt vannak. A csontok DNS vizsgálata és nem-meghatározása folyamatban van.  


Események, amikre büszkék lehetünk

A lábtoll-labda egyesület sikeresen szerepelt több hazai és kiemelten fontos nemzetközi versenyen  

Comments