Tájékoztató szerződés teljesüléséről a 2011. évi CVIII. Törvény 31.§. (1) bekezdésének f) pontja alapján

Gábor Kurucz, 2013. nov. 15. 3:21   [ 2017. aug. 31. 1:32 frissítve ]
Tájékoztató szerződés teljesüléséről a 2011. évi CVIII. Törvény 31.§. (1)

bekezdésének f) pontja alapján

1. Hivatkozás a közbeszerzési eljárás megindító 

hirdetményre: DDOP-5.1.5/B-11-2011-0027  „Borjád község vízrendezése”

2. Szerződő felek megnevezése:

 Ajánlatkérő: Borjád Község Önkormányzata

 Nyertes ajánlattevő: Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Kft.

3. Nyilatkozat a teljesítés 

szerződésszerűségéről: A teljesítés szerződésszerű volt.

4. A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által 

elismert időpontja: 2013. március 28.

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013. május 13.

6. A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: Nettó: 51.200.000,- Ft

Comments