2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Gábor Kurucz, 2020. okt. 7. 1:39   [ 2020. okt. 7. 1:46 frissítve ]
Borjád Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve ezennel kiírja 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok, továbbá felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és
a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, valamint
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:


A pályázatok részletes kiírásai, valamint kötelező mellékletét képező
vagyonnyilatkozat és jövedelemnyilatkozat nyomtatványokról a Bólyi Közös
Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben hétfő, szerda és pénteki
napokon Szabóné Nagy Alexandra Petra ad felvilágosítást (69/869-424).
A pályázati kiírás megtekinthető a hivatal hirdetőtábláján.

Borjád, 2020. október 5.

Ċ
Gábor Kurucz,
2020. okt. 7. 1:39
Ċ
Gábor Kurucz,
2020. okt. 7. 1:39